Artykuł sponsorowany

Zastosowanie przewiertów sterowanych w energetyce

Zastosowanie przewiertów sterowanych w energetyce

Przewierty sterowane to nowoczesna technologia, która zdobywa coraz większą popularność w różnych branżach, w tym także w energetyce. W Polsce, szczególnie w regionie Pomorskim, można zaobserwować rosnące zainteresowanie tą metodą, która pozwala na realizację skomplikowanych projektów infrastrukturalnych. W poniższym artykule przedstawimy zastosowanie przewiertów sterowanych w energetyce.

Przewierty sterowane w budowie sieci energetycznych

Przewierty sterowane to metoda stosowana do realizacji podziemnych przejść dla różnego rodzaju instalacji, takich jak rury, kable czy przewody. W energetyce technologia ta znajduje zastosowanie głównie przy budowie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych dla energii elektrycznej oraz cieplnej. Dzięki precyzyjnemu kierowaniu urządzeniem wiertniczym możliwe jest omijanie przeszkód terenowych oraz unikanie konieczności wykonywania prac ziemnych na powierzchni. Przewierty sterowane pozwalają na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz obniżenie kosztów inwestycji. 

Korzyści zastosowania przewiertów sterowanych w energetyce

Wykorzystanie przewiertów sterowanych w energetyce niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, metoda ta pozwala na szybkie i precyzyjne wykonanie prac, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji inwestycji. Po drugie, przewierty sterowane minimalizują ingerencję w środowisko naturalne, co jest szczególnie ważne przy realizacji projektów w obszarach chronionych czy o dużym natężeniu ruchu. Po trzecie, technologia ta pozwala na uniknięcie konieczności uzyskiwania licznych pozwoleń i zgód, co również wpływa na skrócenie czasu realizacji projektu. Wreszcie, przewierty sterowane są rozwiązaniem ekonomicznym, gdyż obniżają koszty związane z wykonywaniem prac ziemnych oraz remontami powierzchni.

Przykłady zastosowania przewiertów sterowanych w Pomorskiem

W woj. pomorskim przewierty sterowane znalazły zastosowanie w wielu inwestycjach energetycznych. Jednym z takich projektów jest modernizacja sieci ciepłowniczej w Gdańsku, gdzie technologia ta pozwoliła na przeprowadzenie prac w trudno dostępnych miejscach, takich jak tereny zielone czy obszary o dużym natężeniu ruchu. Innym przykładem jest budowa linii elektroenergetycznej łączącej elektrownię wiatrową z siecią przesyłową. Przewierty sterowane umożliwiły szybkie i precyzyjne wykonanie prac, minimalizując tym samym negatywny wpływ na środowisko oraz koszty inwestycji.