Artykuł sponsorowany

Rodzaje oświetlenia awaryjnego i obowiązujące normy

Rodzaje oświetlenia awaryjnego i obowiązujące normy

Oświetlenie awaryjne to niezbędny element każdego budynku, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkownikom w sytuacjach awaryjnych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące wymagań technicznych i funkcjonalnych tego rodzaju oświetlenia. 

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne można podzielić na trzy główne rodzaje, które różnią się swoim przeznaczeniem i funkcją.

  • Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie umożliwić bezpieczne opuszczenie budynku przez osoby znajdujące się w jego wnętrzu w przypadku awarii zasilania. Obejmuje ono oznakowanie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie korytarzy, schodów oraz wyjść ewakuacyjnych. 

  • Oświetlenie antypanikowe służy natomiast do zapewnienia minimalnego poziomu oświetlenia w pomieszczeniach o dużym zagęszczeniu osób, takich jak sale konferencyjne czy hale sportowe, aby uniknąć paniki podczas ewakuacji. 

  • Oświetlenie awaryjne miejsc pracy o podwyższonym ryzyku zapewnia odpowiednie warunki do kontynuowania pracy w sytuacji awarii zasilania, np. w laboratoriach czy warsztatach.

Normy i przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego

W Polsce obowiązują normy i przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego, które są zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Najważniejszym dokumentem jest norma PN–EN 1838, która określa minimalne wymagania dla systemów oświetlenia awaryjnego w budynkach. Zgodnie z nią, oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać poziom natężenia światła na wysokości podłogi nie mniejszy niż 0,5 luksa, natomiast oświetlenie antypanikowe – nie mniej niż 0,2 luksa. Ponadto, czas uruchomienia oświetlenia awaryjnego nie może przekraczać 5 sekund od momentu wystąpienia awarii zasilania, a czas jego działania powinien wynosić co najmniej 60 minut.

Zastosowania oświetlenia awaryjnego w różnych obiektach

Oświetlenie awaryjne znajduje zastosowanie w wielu różnych obiektach, zarówno użyteczności publicznej, jak i prywatnych. W budynkach biurowych, szkołach, przedszkolach czy szpitalach oświetlenie awaryjne jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku awarii zasilania. W hotelach, centrach handlowych czy kinach oświetlenie antypanikowe pozwala uniknąć paniki podczas ewakuacji, a także ułatwia orientację w sytuacji zagrożenia. W miejscach pracy o podwyższonym ryzyku, takich jak laboratoria czy warsztaty, oświetlenie awaryjne pozwala na kontynuowanie pracy w bezpiecznych warunkach.