Artykuł sponsorowany

Kiedy wykonuje się podział nieruchomości?

Kiedy wykonuje się podział nieruchomości?

Podział nieruchomości to proces, który może być konieczny z różnych powodów, takich jak sprzedaż, dziedziczenie czy zmiana sposobu użytkowania terenu. W Polsce podział nieruchomości jest procedurą uregulowaną prawnie i może być przeprowadzony tylko przez uprawnionego geodetę. W artykule omówimy, kiedy wykonuje się podział nieruchomości oraz jakie są jego etapy.

W jakich sytuacjach przeprowadza się podział nieruchomości?

Podział nieruchomości może być konieczny w różnych sytuacjach. Jednym z najczęstszych powodów jest sprzedaż części gruntu, na przykład gdy właściciel posiada dużą działkę i chce sprzedać tylko jej część. Innym przypadkiem jest dziedziczenie, kiedy spadkobiercy chcą podzielić nieruchomość na mniejsze części, aby każdy z nich mógł korzystać ze swojego udziału. Podział może być także wymagany w przypadku zmiany sposobu użytkowania terenu, np. gdy planuje się budowę nowych obiektów lub przeznaczenie gruntu na cele inwestycyjne.

Jak wygląda procedura podziału nieruchomości?

Podział nieruchomości w Bydgoszczy musi być przeprowadzony przez uprawnionego geodetę, który sporządza odpowiednią dokumentację. Proces ten rozpoczyna się od zgłoszenia wniosku o podział do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Następnie geodeta przeprowadza pomiary geodezyjne, na podstawie których opracowuje projekt podziału. Ważnym etapem jest również uzyskanie zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na proponowany podział. Po zatwierdzeniu projektu przez starostwo powiatowe lub urząd miasta, geodeta sporządza mapę podziału i wprowadza zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

Koszty podziału nieruchomości zależą od wielu czynników, takich jak wielkość działki, liczba powstałych jednostek oraz stopień skomplikowania prac geodezyjnych. Warto zaznaczyć, że koszty te ponoszą wszyscy właściciele nieruchomości proporcjonalnie do swoich udziałów. Czas trwania procesu podziału może być różny w zależności od indywidualnych przypadków, jednak zwykle wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Istotne jest także, aby pamiętać o konieczności uregulowania wszelkich spraw prawnych związanych z podziałem nieruchomości, takich jak wpisanie nowych właścicieli do ksiąg wieczystych.