Artykuł sponsorowany

Jakie badania kwalifikacyjne muszą przejść zawodowi kierowcy?

Jakie badania kwalifikacyjne muszą przejść zawodowi kierowcy?

Zawodowi kierowcy mają obowiązek regularnie przechodzić badania kwalifikacyjne, aby utrzymać ważność swojego prawa jazdy. W Polsce istnieje kilka rodzajów badań, które muszą przejść osoby prowadzące pojazdy zawodowo. W tym artykule dowiesz się, jakie badania są wymagane i jak przebiega ich proces.

Badania lekarskie - pierwszy etap kwalifikacji

Pierwszym etapem badań kwalifikacyjnych dla zawodowych kierowców jest badanie lekarskie. Jego celem jest sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia oraz wykluczenie przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Badanie przeprowadza lekarz medycyny pracy, który ocenia m.in. układ krążenia, narząd wzroku i słuchu oraz układ ruchu. Ponadto lekarz może zlecić dodatkowe badania, takie jak EKG czy badanie krwi, jeśli uzna to za konieczne. Po zakończeniu badań lekarz wystawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

Badania psychologiczne - sprawdzenie predyspozycji do pracy na drodze

Kolejnym etapem badań kwalifikacyjnych dla kierowców w Jarocinie są badania psychologiczne, które mają na celu ocenę predyspozycji zawodowych kierowców do pracy na drodze. W trakcie badań psycholog ocenia zdolności percepcyjne, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową oraz reakcje emocjonalne osoby badanej. Badania odbywają się w formie testów papierowych lub komputerowych oraz rozmowy z psychologiem. Po zakończeniu badań psycholog wystawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy.

Szkolenia i egzaminy - dopełnienie formalności

Ostatnim etapem kwalifikacji zawodowych kierowców jest odbycie szkolenia oraz zdanie egzaminu państwowego. Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, a jego celem jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po ukończeniu szkolenia należy przystąpić do egzaminu państwowego, który składa się z testu teoretycznego oraz jazdy egzaminacyjnej. Dopiero po zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje odpowiednie uprawnienia i może rozpocząć pracę jako zawodowy kierowca.

Warto pamiętać, że badania kwalifikacyjne kierowców są obowiązkowe i muszą być regularnie aktualizowane. Dzięki temu zawodowi kierowcy mają pewność, że są w pełni przygotowani do wykonywania swojego zawodu, a na drogach panuje większe bezpieczeństwo.