Artykuł sponsorowany

Jak często należy wykonywać przegląd regałów wysokiego składowania?

Jak często należy wykonywać przegląd regałów wysokiego składowania?

Przeglądy regałów wysokiego składowania są kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności pracy w magazynach. Częstotliwość przeglądów może być różna w zależności od wielu czynników, takich jak obciążenie czy warunki pracy. Warto poznać zalecenia dotyczące tego, jak często należy wykonywać przeglądy, aby zapewnić optymalne działanie regałów oraz bezpieczeństwo pracowników.

Zasady dotyczące przeglądów regałów wysokiego składowania

Według polskiej normy PN-HD 36130, przeglądy regałów wysokiego składowania powinny być wykonywane co najmniej raz na 12 miesięcy. Przegląd powinien obejmować kontrolę stanu technicznego konstrukcji oraz sprawdzenie, czy nie występują uszkodzenia, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania. Ponadto, przegląd powinien obejmować ocenę obciążenia regału oraz sprawdzenie, czy nie zostało ono przekroczone. Warto również zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie regałów oraz na to, czy są one prawidłowo ustawione i zabezpieczone przed przewróceniem.

Czynniki wpływające na częstotliwość przeglądów

Częstotliwość przeglądów może być różna w zależności od wielu czynników, takich jak obciążenie regałów, warunki pracy czy rodzaj magazynowanego asortymentu. W przypadku regałów o dużym obciążeniu lub w magazynach, gdzie występują trudne warunki pracy, takie jak wilgotność czy niska temperatura, przeglądy powinny być wykonywane częściej. Ponadto, jeśli magazynowane są towary niebezpieczne lub nietypowe, warto również zwiększyć częstotliwość przeglądów. Warto również pamiętać, że przeglądy powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę na temat konstrukcji regałów wysokiego składowania.

Przeglądy kontrolne i po zdarzeniach

Oprócz regularnych przeglądów, warto również wykonywać kontrolne przeglądy regałów wysokiego składowania. Mogą one być przeprowadzane np. po zakończeniu sezonu albo po dużych zmianach w asortymencie magazynowanym. Kontrolne przeglądy pozwalają na sprawdzenie, czy nie doszło do uszkodzeń konstrukcji oraz czy obciążenie regałów nie uległo zmianie. Ponadto, należy wykonać przegląd regałów po każdym zdarzeniu, które mogło wpłynąć na ich stan techniczny, np. po uderzeniu wózkiem widłowym czy po pożarze. W ten sposób można szybko wykryć ewentualne uszkodzenia i zapobiec poważniejszym awariom. Regularne przeglądy regałów wysokiego składowania są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa i efektywności pracy w magazynach.