Artykuł sponsorowany

Podstawowy sprzęt laboratoryjny, czyli co jest niezbędne w każdym laboratorium

Podstawowy sprzęt laboratoryjny, czyli co jest niezbędne w każdym laboratorium

W laboratoriach naukowych i przemysłowych używa się różnego rodzaju sprzętu, który pozwala na przeprowadzanie badań i analiz. Wybór odpowiedniego producenta sprzętu laboratoryjnego jest kluczowy dla zapewnienia niezawodności wyników i bezpieczeństwa pracy. W tym artykule przedstawimy podstawowy sprzęt laboratoryjny, który powinien znaleźć się w każdym laboratorium.

Mikroskopy i spektrofotometry

Mikroskopy to podstawowe narzędzia pracy w laboratorium, które pozwalają na obserwację próbek na poziomie mikroskopijnym. Dostępne są różne rodzaje mikroskopów, takie jak mikroskopy optyczne, elektronowe czy skaningowe, a wybór odpowiedniego modelu zależy od potrzeb badawczych. Spektrofotometry to urządzenia służące do analizy widmowej substancji, które pozwalają na określenie stężenia poszczególnych składników w próbkach. Zarówno mikroskopy, jak i spektrofotometry są niezbędne w laboratoriach chemicznych, biologicznych czy medycznych.

Centryfugi i pipety

Centryfugi to urządzenia wykorzystywane do oddzielania substancji o różnej gęstości, na przykład komórek od osocza czy substancji stałych od cieczy. Są one niezbędne w laboratoriach biologicznych i medycznych, gdzie często przeprowadza się analizy krwi czy innych płynów ustrojowych. Pipety to z kolei narzędzia służące do precyzyjnego odmierzania i przenoszenia niewielkich objętości cieczy. Dostępne są różne rodzaje pipet, takie jak pipety jedno-kanałowe czy wielokanałowe, a ich wybór zależy od potrzeb badawczych. Dobry producent sprzętu laboratoryjnego powinien oferować szeroki wybór tego rodzaju urządzeń, aby dostosować się do potrzeb różnych laboratoriów. 

Obrabiarki i urządzenia do analizy termicznej

W laboratoriach przemysłowych często stosuje się obrabiarki, takie jak frezarki, tokarki czy wiertarki, które pozwalają na mechaniczną obróbkę próbek. Dzięki nim możliwe jest przygotowanie materiałów do dalszych badań, na przykład poprzez cięcie, szlifowanie czy wiercenie. Urządzenia do analizy termicznej, takie jak kalorymetry czy termograwimetry, służą natomiast do badania właściwości materiałów w różnych temperaturach. Pozwalają one na określenie parametrów takich jak ciepło właściwe, przewodność cieplna czy zmiany masy próbek pod wpływem temperatury.