Artykuł sponsorowany

Kiedy sporządza się raporty ekologiczne BREEAM?

Kiedy sporządza się raporty ekologiczne BREEAM?

Czy zastanawiałeś się kiedy sporządza się raporty ekologiczne BREEAM? BREEAM to międzynarodowy system oceny budynków pod względem ekologicznym, który umożliwia właścicielom nieruchomości i inwestorom zrozumienie wpływu ich inwestycji na środowisko. W tym artykule dowiesz się, kiedy sporządza się raporty ekologiczne BREEAM, jakie są etapy procesu oceny oraz jakie korzyści przynoszą one dla środowiska i inwestorów.

Etap planowania i projektowania

Raporty ekologiczne BREEAM sporządza się na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanej. Pierwszym z nich jest etap planowania i projektowania, kiedy to inwestorzy i architekci mogą uwzględnić w swoich założeniach kryteria ekologiczne. W tym czasie eksperci BREEAM oceniają dokumentację projektową pod kątem spełnienia wymagań systemu, takich jak efektywność energetyczna, wykorzystanie materiałów o niskim wpływie na środowisko czy zarządzanie wodą. Wyniki tej analizy są przedstawiane inwestorowi w formie raportu wstępnego, który może posłużyć do wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie.

Etap realizacji inwestycji

Kolejnym etapem, na którym sporządza się raporty ekologiczne BREEAM, jest etap realizacji inwestycji. W trakcie budowy eksperci BREEAM monitorują postęp prac i sprawdzają, czy realizowane są założenia ekologiczne przyjęte na etapie projektowania. W tym okresie oceniane są również praktyki zarządzania budową, takie jak minimalizacja odpadów czy dbałość o jakość powietrza wewnętrznego. Na podstawie tych obserwacji sporządzany jest kolejny raport, który może wpłynąć na dalsze decyzje inwestora dotyczące realizacji projektu.

Etap użytkowania budynku

Ostatnim etapem, na którym przygotowuje się raporty ekologiczne BREEAM, jest etap użytkowania budynku. Po zakończeniu inwestycji eksperci BREEAM przeprowadzają audyt budynku, oceniając jego funkcjonowanie pod kątem ekologicznym. Wówczas analizowane są takie aspekty, jak zużycie energii, zarządzanie wodą czy jakość powietrza wewnętrznego. Na podstawie wyników audytu sporządzany jest ostateczny raport, który pozwala właścicielom nieruchomości i inwestorom uzyskać certyfikat BREEAM potwierdzający wysoką jakość ekologiczną budynku.