Artykuł sponsorowany

Co mają na celu pomiary oświetlenia awaryjnego?

Co mają na celu pomiary oświetlenia awaryjnego?

Czy wiesz, że odpowiednie oświetlenie awaryjne może uratować życie w sytuacji zagrożenia? Właściwe funkcjonowanie tego rodzaju oświetlenia jest kluczowe dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej, biurowcach czy miejscach pracy. Pomiary oświetlenia awaryjnego mają na celu sprawdzenie, czy system działa prawidłowo.

Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne musi spełniać szereg wymagań określonych w polskich normach PN-B 06200, PN-B 06201 oraz PN-B 06203. Są to przede wszystkim normy dotyczące minimalnych wartości natężenia światła na drogach ewakuacyjnych, czasu trwania oświetlenia awaryjnego oraz jego niezawodności. Ponadto, systemy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w odpowiednie zasilanie gwarantujące ich działanie nawet w przypadku awarii zasilania elektrycznego.

Pomiary natężenia światła

Jednym z kluczowych parametrów, który jest mierzony podczas kontroli oświetlenia awaryjnego, jest natężenie światła. Pomiary te mają na celu sprawdzenie, czy oświetlenie zapewnia odpowiednią widoczność w przypadku ewakuacji lub awarii. Natężenie światła mierzone jest w luksach (lx) przy użyciu specjalistycznych przyrządów pomiarowych, takich jak luksomierze. Wartości te muszą spełniać minimalne wymagania określone w polskich normach – na drogach ewakuacyjnych powinny wynosić co najmniej 0,5 lx, a w miejscach pracy zwiększonego ryzyka – co najmniej 5 lx.

Czas trwania oświetlenia awaryjnego

Kolejnym istotnym parametrem, który jest sprawdzany podczas pomiarów oświetlenia awaryjnego w Warszawie, jest czas trwania tego oświetlenia. Systemy oświetlenia awaryjnego powinny być w stanie funkcjonować przez określony czas po wystąpieniu awarii zasilania elektrycznego. W zależności od rodzaju oświetlenia oraz jego zastosowania, czas ten może wynosić od 0,5 do 3 godzin. Pomiary czasu trwania oświetlenia awaryjnego mają na celu sprawdzenie, czy system jest w stanie utrzymać odpowiedni poziom natężenia światła przez wymagany czas.

Niezawodność systemów oświetlenia awaryjnego

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem pomiarów oświetlenia awaryjnego jest sprawdzenie niezawodności systemu. Oznacza to, że system powinien być w stanie uruchomić się automatycznie w przypadku awarii zasilania elektrycznego oraz utrzymać odpowiedni poziom natężenia światła przez wymagany czas. Pomiary te mają na celu wykrycie ewentualnych usterek czy problemów związanych z działaniem systemu, które mogłyby wpłynąć na jego prawidłowe funkcjonowanie.